Kỹ năng và kinh nghiệm cần học khi làm tư vấn giám sát thi công

– Công tác giám sát thi công xây dựng công trình là một hoạt động khá phức tạp bao gồm nhiều sự kết hợp của các hoạt động khác trong suốt quá trình thực hiện Dự án xây dựng Công trình như: lập quy hoạch xây dựng, lập Dự án đầu tư xây dựng Công trình, thăm dò xây dựng, ngoại hình xây dựng Dự án, thi công xây dựng Công trình, giám sát thi công xây dựng Dự án, quản lí Dự án đầu tư xây dựng

Vai trò đào tạo người giám sát thi công

Đây là một vị trí giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động xây dựng (tương tự chủ nhiệm Dự án, chủ nhiệm dò xét, chủ nhiệm ngoại hình).

Chức năng: quản lý nhà thầu cũng như đội ngũ thi công trong quá trình xây dựng.

Đặc thù của quá trình xây dựng

Trong thời gian chuẩn bị, trước tiên phải rà soát các điều kiện để khởi công xây dựng Công trình như với mặt bằng xây dựng để bàn giao gần như hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư vun đắp Công trình và nhà thầu thi công thoả thuận.

đào tạo nghiệp vụ xây dựng để tránh  sót đơn giản trong quá trình thực hiện

không làm đúng buộc phải về hệ thống giấy tờ thiết kế và tiêu chuẩn của hệ thống kiểm tra tài liệu, cụ thể trong công việc khiến cho hồ sơ thủ tục mẫu mã. 2. làm thủ tục mẫu mã nhưng không dùng những cái chuẩn, mô hình bảng tính sẵn, những định mức dự toán tổng hợp, những bản vẽ trang hoàng cái, các phần tiêu chuẩn hóa của bản vẽ.

Xem thêm: 

Các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng

– lúc nghiệm thu hố móng: Phải với ý kiến Nhận định, kết luận của chủ nhiệm địa chất và chủ nhiệm đồ án về địa chất thực tiễn của nền so có tài liệu điều tra mẫu mã và giải pháp xử lí nền. Phải với giấy tờ hoàn công Dự án hội đồng nghiệm thu cơ sở vật chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *