Khoa Kinh tế & Quản lý XD

Cùng với sự phát triển của trường Đại học Xây Dựng, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng cũng là một khoa được hình thành từ rất sớm. Năm 1963, lứa sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng đầu tiên được tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Năm 1969, Khoa Kỹ sư Kinh tế Xây dựng được thành lập. Từ đó đến nay, Khoa đã không ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở cả trình độ đại học và sau đại học với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau, cung cấp cho xã hội hàng nghìn kỹ sư Kinh tế Xây dựng có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng để công tác tốt trong ngành Xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nước nhà.

Hiện nay, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nhất của Trường Đại học Xây dựng. Số lượng sinh viên tuyển sinh hàng năm của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng là khoảng 650 trên tổng số khoảng 3000 sinh viên của toàn trường. Số lượng học viên cao học tuyển hàng năm của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng khoảng 300 học viên, trong đó có khoảng 150 học viên được đào tạo tại trường Đại học Xây dựng, số còn lại được đào tạo thông qua sự liên kết với các cơ sở giáo dục khác như Đại học Cần Thơ, Đại học Hà Tĩnh…

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng hiện nay đang đào tạo sinh viên chính quy 02 ngành là Kinh tế Xây dựng và Quản lý Xây dựng:

1. Ngành Kinh tế xây dựng

2. Ngành Quản lý xây dựng

– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị

– Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản

Từ năm học 2015-2016, Khoa đã mở thêm lớp Kinh tế Xây dựng Anh ngữ (KTE). Tham gia lớp học này sinh viên không những được đào tạo các kiến thức chuyên môn Kinh tế xây dựng mà còn được đào tạo thêm các kỹ năng mềm và hoàn thiện khả năng tiếng Anh, có cơ hội du học tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Ngoài ra, Khoa đã đào tạo ngành Quản lý đầu tư và Kinh doanh bất động sản – đào tạo liên kết Quốc tế giữa Đại học Xây dựng và Đại học Tổng hợp Xây dựng quốc gia Matxcơva (MGSU) cấp bằng đại học thứ 2, do MGSU cấp.

Đối với hệ đào tạo sau đại học, hiện nay khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đang đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng với 03 chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án Xây dựng và Quản lý Đô thị, đào tạo Tiến sỹ với chuyên ngành Quản lý Xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *