HOTLINE: 0984050068

Chương trình đào tạo / Đào tạo nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình

Khóa học thanh quyết toán công trình

27/11/2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2011/TT-BXD ngày 26 /5/ 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng)

Đọc tiếp

Đăng ký email

Đăng ký email để nhận mức giá ưu đãi từ chúng tôi

MẪU PHÔI BẰNG

Giảng dạy

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0984050068
Hỗ trợ online
Thông tin liên hệ
0984050068
rdcmiennam@gmail.com